• "Kolektory zapewniły mi realne oszczędności."

  - Andrzej Semczyszyn

   
 • Kolektory słoneczne to przyszłość

  - Jean Pierre Bautimonc

   
 • "Zdziwiony jestem szybkością montowania instalacji" - Andrzej Filipin

   
 • Dotacja pomogla mi pokryc 90% kosztów zakupu kolektorów

  - Tomasz Zasada

   
 • Firma Inteligentne Ogrzewanie zasługuje na medal!

  - Aneta Kaczmarczyk

   
 

Działanie i sprawność kolektorów słonecznych.

Słońce jest bardzo wielkimsłoneczne kolektory dobrodziejstwem matki natury. Zapewnia ono światło oraz ciepło. Okazuje się, że istnieją specjalne systemy pozwalające na wykorzystywanie energii słonecznej w domach. Są to tak zwane systemy solarne, których podstawowymi elementami są kolektory słoneczne.

Kolektor słoneczny jest elementem, który pobiera energię z promieniowania bezpośredniego, odbitego (np. od budynków lub innych powierzchni) oraz rozproszonego (np. przechodzącego przez chmurę). Słońce ogrzewa specjalny element kolektora zwany absorberem. Pochłania on energię słoneczną, którą zamienia w ciepło. Czarne absorbery pochłaniają tylko część promieniowania, dlatego warto wybrać absorber selektywny, który charakteryzuje się wydajnością pochłaniania na poziomie 95%. Przez kolektor przepływa woda, glikol lub inny czynnik grzewczy, który jest ogrzewany przy pomocy pozyskanego ciepła. Płyn ten przepływa do zasobnika, a następnie przekazuje ciepło wodzie użytkowej i po wychłodzeniu wraca do kolektora.

Wykorzystanie kolektorów słonecznych, to innowacyjna technika grzewcza, na której sprawność uzależniona jest między innymi od ustawienia względem stron świata. Kolektory notują najlepszą wydajność po ustawieniu ich w kierunku południowym. Płaskie kolektory mogą zostać odchylone o 15 stopni na wschód lub zachód. Jeśli jednak odchylenie będzie większe, to niezbędna jest większa powierzchnia kolektora. Jeżeli ustawienie w kierunku południowym jest niemożliwe, to warto zastosować kolektory rurowe, w których odchylenie absorbera może być większe. Bardzo ważny jest kąt padania światła na kolektory słoneczne. Najlepiej, aby był to kąt prosty. W związku z tym, że położenie słońca zmienia się w ciągu roku, kąt nachylenia kolektorów różni się zależnie od pory roku (30 stopni latem i 60 stopni zimą). Należy również pamiętać o myciu kolektorów raz do roku, ponieważ nawet zwykły kurz może znacznie osłabić sprawność ich działania.

Kolektory słoneczne, to bardzo przydatne urządzenia, a ich zalety są dostrzegane przez coraz więcej osób. Ich działanie nie jest skomplikowane i można dzięki nim zyskać wiele korzyści.